14 stycznia wychowankowie Placówki wzięli udział w II Powiatowym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych „Noc Cudu” w Jaśkowicach. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu, Miejski Ośrodek Kultury oraz powiat mikołowski. Celem spotkania było kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. W przeglądzie wzięły udział grupy szkolne i organizacje działające na terenie powiatu mikołowskiego. Wychowankowie naszej Placówki zaprezentowali jasełka zatytułowane „Noc jakich wiele” poruszające problematykę współczesnego życia. Sce­na po­szu­ki­wa­nia noc­le­gu przez Ma­ry­ję i Jó­ze­fa zo­sta­ła prze­nie­sio­na do ak­tu­al­nych cza­sów. W swej po­dró­ży Świę­ta Ro­dzi­na zna­la­zła się na bo­isku spor­to­wym,  na dys­ko­te­ce i w ho­te­lu. Nie­ste­ty nie od­na­la­zła tam pomocy. W dal­szej wę­drów­ce Ma­ry­ja i Jó­zef  spo­tka­li jed­nak do­brych lu­dzi, któ­rzy im po­mo­gli, a okazali się nimi ludzie bezdomni. Gdy zna­la­zło się miej­sce w ludz­kich ser­cach Pan Je­zus znów się na­ro­dził. Mło­dzi ak­to­rzy swym wy­stę­pem utwier­dzi­li nas w prze­ko­na­niu, że war­to oka­zy­wać ser­ce  dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. 

   W czwartek 8 stycznia w naszej Placówce wychowankowie przedstawili jasełka zatytułowane "Noc jakich wiele". Obecni na nich byli przedstawiciele władz miasta, nauczyciele oraz rodzice podopiecznych. Przedstawienie utrzymało wszystkich zebranych w świątecznym nastroju. Następnie były ciepłe słowa i życzenia noworoczne. Po jasełkach wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dla podopiecznych Placówki i wychowawców było to szczególne wydarzenie, które wszystkich integruje oraz wzmacnia pozytywne relacje.

     Dnia 23 grudnia w naszej Placówce odbyło się spotkanie wigilijne. Ten wyjątkowy dzień jest ważny dla każdej rodziny, należy do najbardziej uroczystych chwil i taki też był w naszej Placówce. Pięknie przystrojone stoły, choinka i kolędy w tle wprowadzały w świąteczny nastrój oraz skłaniały do refleksji. Podobnie jak w latach poprzednich cała kadra Placówki oraz podopieczni zasiedli do wspólnej wieczerzy. Wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Spotkanie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze.  

     Grudzień jest miesiącem wyjątkowym, magicznym, w którym spełniają się marzenia. Jak każdego roku nasi wychowankowie z niecierpliwością oczekiwali na wizytę świętego Mikołaja, który nie zapomniał o nas również w tym roku. Każdy podopieczny otrzymał słodki upominek w zamian za wierszyk lub piosenkę dedykowaną Mikołajowi. Święty Mikołaj był bardzo zadowolony i obiecał, ze na pewno odwiedzi naszą Placówkę za rok, dlatego już dzisiaj serdecznie go zapraszamy i za wszystko dziękujemy.

   Koniec listopada to czas wróżb i zabaw andrzejkowych, dlatego 28.XI w naszej Placówce odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla wychowanków Placówki. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych obrzędów andrzejkowych. Wychowankowie bardzo chętnie brali w nich udział chcąc dowiedzieć się co ich może spotkać w przyszłości.  Było więc tradycyjne lanie wosku, spacer butów, magiczny krąg, andrzejkowe serca, tajemnicze kubeczki i wiele, wiele innych. Na koniec odbyła się dyskoteka połączona z konkursami tanecznymi.

     18 listopada naszą Placówkę odwiedziła Pani Klaudia – fotograf z zawodu i z zamiłowania. Pani Klaudia posiada własną firmę fotograficzną - www.livio.pl, którą serdecznie polecamy wszystkim zainteresowanym. Nasz gość chętnie podzielił się swoimi zawodowymi doświadczeniami. Dzieci pod okiem fachowca zapoznały się z podstawami fotografii, z najnowszym i najstarszym sprzętem fotograficznym, budową i działaniem aparatów oraz konstrukcją obiektywów. Pani Klaudia opowiedziała również o technicznych aspektach robienia zdjęć o rodzajach zdjęć, które wykonuje czyli portretach, zdjęciach rodzinnych, dziecięcych, weselnych, reklamowych i wielu innych. Prowadząca próbowała zaszczepić wychowankom wspaniałe hobby jakim jest fotografia. Na sam koniec zorganizowała dla dzieci konkurs z wiedzy fotograficznej i  podarowała Placówce kalendarze ścienne. Spotkanie było bardzo udane a jego efektem były wykonane przez panią fotograf zdjęcia grupowe i indywidualne na życzenie. Pani Klaudia odwiedziła nas oczywiście nieodpłatnie za co bardzo serdecznie dziękujemy Uśmiech

Goście

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisaj imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

Szukaj